Reglament
 • TEL 678 67 66 34

ARTICLE 1. DEFINICIÓ

1.1 L'entitat ESCUDERIA VALL DEL TENES, amb el permís d'organització de la Federació Catalana d'Automobilisme, organitza la 49 PUJADA SANT FELIU DE CODINES, de categoria territorial, que és desenvoluparà el dia 15 de octubre de 2022.
Nº de permís
FCA: Data:

1.2. - Comitè Organitzador:
President: Sr. Emili Montserrat Matias
Vocals: Sr. Francesc Bofill Torello
Sr. Àxel Fernández Salvador
Secretari: Sr. Albert Santacreu Moreno

1.3. - Quadre d'oficials:

Col·legi Comissaris Esportius
President (FCA) Sr. Xavier Navés Tornero
Comissari Esportiu Sr. Martí Juanals Bofill
Comissari Esportiu Sr. Elisabeth González Merchán

Direcció de Cursa
Director de Cursa Sr. Emili Monserrat Matias
Directors Adjunts Sr. Francesc Bofill Torello
Cap de Seguretat Sr. Francesc Bofill Torello
Secretari de Cursa Sr. Emili Montserrat Matias
Relació Concursants Sr. Josep Rial Alcina

Comissaris Tècnics
Cap Sr. Rafael Rodríguez Pérez
Comissari Tècnic Sr. Josep Maria Iglesias
Comissari Tècnic Sr. Pere Busquets Ibáñez
Comissari Tècnic Sr. Pere Garrido Carnicero
Comissari Tècnic Sr. Angel Velasco

Cap de Cronometratge Sr. David Bou Grandia
Starter Sr. Jaume Huget
Llocs Control A determinar amb Complement nº 1
Cap Serveis Mèdics Dr. Ernest Ros Monfort

DELEGATS FCA
Observador FCA Sr. Lluis Puxades
Delegat Seguretat FCA Sr.
Delegat Tècnic FCA Sr. Alexandra Santamaria

Centres Assistencials:
HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS
c/Francesc Ribes S/N
08402-GRANOLLERS (BCN) 938 42 50 00

Servei d’ambulàncies Creu Roja de Caldes de Montbui
Extinció d’incendis i Rescat Bombers de la Generalitat
Servei d’Ordre Mossos d’esquadra
Servei de Grues Talleres Lliçà

ARTICLE 2. Puntuabilitat

La prova 49 PUJADA SANT FELIU DE CODINES, puntua per:

- Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya de Muntanya 2022
- Campionat de Catalunya de Vehicles CM + i Monoplaces
- Campionat de Catalunya de CM Promoció
- Campionat de Catalunya de Turismes
- Campionat de Catalunya d’Escuderies Concursants
- Copa de Catalunya de Muntanya Turismes Categoria 1
- Copa de Catalunya de Muntanya Turismes Categoria 2
- Copa de Catalunya de Muntanya Turismes Categoria 3
- Copa de Catalunya de Muntanya Turismes Grup FX
- Copa de Catalunya de Muntanya de Vehicles PRE 75
- Copa de Catalunya de Muntanya de Vehicles PRE 85
- Copa de Catalunya de Muntanya de Vehicles PRE 93
- Copa de Catalunya de Muntanya Turismes Propulsió
- Campionat de Catalunya de Muntanya Turismes de Regularitat Súper Sport
- Campionat de Catalunya de Muntanya Turismes de Regularitat Sport
- Copa de Catalunya de Regularitat en Muntanya per Vehicles Ecològics i Elèctrics

ARTICLE 3. Descripció

La prova 49 PUJADA A SANT FELIU DE CODINES es celebrarà en la carretera BP-1432 en el sector compres entre el Km 22,1 i el 17,8 en el següent tram:

Sortida: Carretera BP-1432 P.K. 22,1
Arribada: Carretera TV-7041 P.K. 17,8
Longitud: Km. 4.28
Alçada de la Sortida: 280m
Alçada de l’Arribada: 450m
Desnivell del recorregut: 170m
Pendent mitja: 4,04%
Amplada mitja de la pista: 6m

ARTICLE 4. Vehicles admesos

Seran admesos a participar, els vehicles definits en l’article 7 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Muntanya d’enguany.

4.1. Els diferents Grups participants, quedaran refosos en un sol, formant les distribucions de Grups i Classes segons la seva cilindrada i d’acord a l’Article 7.2 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Muntanya d’enguany.

ARTICLE 5. Sol·licitud d’inscripció - inscripcions

Tota persona que vulgui participar en la 49 Pujada a Sant Feliu de Codines ha de trametre la sol·licitud d’inscripció a partir del dia 15 d’agost i fins a el divendres de la setmana anterior a la prova.

La llista d’inscrits amb el número d’ordre dels equips s’ha d’enviar a la FCA com a màxim el dilluns anterior a la prova a les 15:00h i publicar-la TRES DIES ABANS de la prova.

Escuderia Vall del Tenes – Centre Cívic Riells del Fai
C/ Doctor Zamenhof, 1
08416 Riells del Fai (BCN)
www.escuderiavalldeltenes.org
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

5.1. El número màxim d’inscrits es fixa en 70 vehicles.

ARTICLE 6. Drets d’inscripció

Acceptant Publicitat
Regularitat 140€  Turismes 210€  CM / Fòrmules 235€

No acceptant Publicitat
Regularitat 280€ Turismes 420€ CM / Fòrmules 470€

El pagament s’ha de fer al Compte corrent núm: ES79 2085 81 54 430330294900

Indicar en la transferència el nom del pilot que la fa.

6.2. La sol·licitud d’inscripció no serà acceptada si no va acompanyada dels drets d’inscripció, segons l’article 10.3.2 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Muntanya. La data màxima de recepció dels drets d’inscripció serà el divendres de la setmana anterior a la prova.

6.3. Es retornaran els drets d’inscripció:
-Inscripcions refusades
-Si la prova no es disputa

6.4. L’organitzador retornarà el 50% de la inscripció als competidors que per raons de força major, degudament verificada, no puguin presentar-se i avisin abans de l’inici de les verificacions administratives.

6.5. En cas que sigui sobrepassada la xifra límit de participació, els participants seran designats segons el seu palmarès, i ordre de recepció de les inscripcions. Un cop tancat el termini d’inscripcions no s’admetran més.

6.6. Assegurança.
La pòlissa d’assegurança contractada per l’organitzador cobreix les garanties exigides per la FCA per enguany segons la normativa aplicable.
En tots els casos serà d’aplicació l’article 6 de les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya de la FCA.

6.7. Jurisdicció.
Aquesta prova queda regulada i es regeix per les següents normes:
- Per les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya de la FCA per enguany.
- Pel Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Muntanya.
- Pel CEI, que s’aplicarà prioritàriament en els aspectes generals i de procediment; i particularment en els casos de Reclamació i d’ Apel·lació.
- Pel present Reglament Particular.

Pel fet de procedir a trametre/sol·licitar la inscripció a la present competició, el concursant, pilot/participant i tots els membres de l’equip declaren haver llegit, entendre i conèixer el Reglament Particular i tota la normativa aplicable a aquesta competició, a la que es sotmeten sense manifestar cap reserva.

Igualment el concursant, pilot/participant i tots els membres de l’equip que formalitzen la inscripció a aquesta prova, declaren participar en aquesta competició sota el seva única i exclusiva responsabilitat, assumint tots els danys i perjudicis que puguin sofrir com a conseqüència de la participació en aquesta competició esportiva de risc, quedant coberts per les condicions que estableixen les pòlisses corresponents a l’assegurança de la llicència federativa i de l’assegurança RC contractada per l’organitzador.

El competidor, pilot/participant i tots els membres de l’equip NO faran responsables a cap dels Organitzadors, ni als Oficials, ni a la FCA de qualsevol accident, lesió, dany i/o perjudici ocorreguts o sofert com a conseqüència de la participació en la prova, així com els exclouen de tota responsabilitat i renuncien a formular cap reclamació contra els mateixos.

ARTICLE 7. Publicitat

Els concursants que acceptin la publicitat proposada per l'organitzador, hauran de reservar obligatòriament uns espais determinats (publicats mitjançant complement) per posar-hi els adhesius publicitaris.9


ARTICLE 8. Desenvolupament de la prova

8.1. Reconeixements.
Sols estan autoritzats els entrenaments descrits en el quadre horari de la prova.

Els reconeixements del tram son lliures, però s’han de fer en les següents condicions:
- Respectant les normes vigents en l’actual codi de la circulació.
- Amb vehicles modificats o no, però homologats per circular per les vies publiques.
- Sense retolacions o decoracions que els relacioni amb vehicles de competició.

8.2. Els pilots han d’estar a disposició del Director de Cursa, en el parc de pre-sortida ½ hora abans de la sortida. Els pilots assumeixen les conseqüències d’un possible desconeixement de les variacions d’horari que es puguin dictar en l’hora anterior al principi de la cursa. Els pilots quedaran ordenats a la fila de sortida 15’ abans de l’inici de cada mànega. El pilot que no estigui present a la seva hora, li serà denegada la sortida.

8.3. Interrupció de la cursa

8.3.1. Quan sigui necessari interrompre la cursa per causes de força major, ja sigui per la obstrucció de la pista per un accident o a causa de les condicions atmosfèriques o altres raons que facin impossible la seva continuació, el Director de Cursa ordenarà que una bandera vermella sigui desplegada a la línia de sortida. Simultàniament, banderes vermelles seran desplegades a tots els llocs de control anteriors al lloc de l’incident.

8.3.2. Quan la senyal de parar la cursa ha estat donat, els equips hauran de tenir en compte el següent:

a) Esta prohibit avançar.
b) Tots els vehicles reduiran la velocitat immediatament.
c) Vehicles de seguretat o d'intervenció podran trobar-se en el recorregut.
d) El recorregut pot trobar-se completament bloquejat o obstruït.
e) Les condicions atmosfèriques hauran pogut convertir el recorregut en intransitable.
f) Tots els vehicles hauran de tornar lentament al parc de treball o al parc tancat, segons les instruccions dels comissaris de pista.

8.3.3. Interrupció d’una mànega de cursa. Si es produeix la interrupció en una mànega de cursa, aquesta es donarà per no celebrada pels vehicles afectats per la interrupció, i es procedirà a donar una nova sortida als mateixos, amb les condicions de la sortida inicial.
No s’admetrà cap vehicle que no fos present a la sortida inicial ni al vehicle que hagi causat la bandera vermella.

8.3.4. Si per causa d’un accident sense conseqüències constatades o avaria mecànica, un participant es veu obligat a aturar-se en el recorregut, sense obstaculitzar els pas dels demés participants i sense que representi un perill per ells, els Comissaris de Pista senyalitzaran la seva situació mitjançant banderes grogues. Els altres participants continuaran el seu recorregut sense aturar-se. En aquest cas no s’admetrà cap reclamació.

8.4. El director de Cursa entregarà el brífing per escrit als Competidors i pilots en les Verificacions Administratives.

8.5. Les penalitzacions seran les previstes en Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Muntanya 2022.

8.6. Parcs Tancats
El parc tancat pre-sortida estarà ubicat en la zona d’espera de la BP-1432.
El parc tancat al finalitzar la cursa estarà ubicat al Centre Cívic de Riells del Fai.

ARTICLE 9. Verificacions abans de la sortida i durant la prova

9.1. Verificacions administratives
Tots els concursants han de presentar-se a les verificacions administratives, amb tota la documentació i llicències exigides, a l’hora establerta en el Programa Horari.
Mitjançant aquestes verificacions es comprovaran les dades aportades pel concursant en el full d’inscripció i l'exactitud de les llicències. També se’ls lliurarà la documentació adient.

Es denegarà la sortida als equips que no es presentin a les verificacions dins dels terminis previstos en aquest Reglament. En situacions de força major, prèviament comunicades per telèfon i acceptades pels Comissaris Esportius, i sempre que l’equip es presenti amb una hora de retràs com a màxim, els CCEE podran autoritzar l’esmentat equip a la verificació, sota la penalització de: Multa de 30,00 euros

9.2. Verificacions tècniques: Tots els equips participants, o una persona delegada, s´han de presentar amb el seu vehicle a les verificacions previstes en el Programa Horari, on accedirà un únic membre de cada equip i amb horari personalitzat.

9.3. Els participants que no es presentin dins l’horari previst no podran prendre la sortida. No obstant, els Comissaris Esportius podran autoritzar, sota el seu criteri, la verificació dels vehicles que puguin justificar que el retard es per motius de força major.

ARTICLE 10. Classificacions – Trofeus


10.1. Classificacions. S’establiran les classificacions següents:

Classificació general per a tots els vehicles participants scratch
Classificació per CM+ i Monoplaces
Classificació per CM promoció
Classificació per vehicles per Categories / Grups i classes
Classificació d’Escuderies
Classificació de Regularitat SúperSport
Classificació de Regularitat Sport
Classificació de Regularitat Turismes Ecològics i FE

Per establir cada classificació es tindrà en compte l’establert en l’article 21 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Muntanya 2022.

Les classificacions es publicaran conforme al Programa horari de la prova en el Tauló Oficial d’anuncis.

10.2. Trofeus i Premis. Es lliuraran els següents Trofeus segons l’article 23.3 del Reglament Esportiu del Campionat de Muntanya 2022.

 • Classificació Scratch CM + i Monoplaces: Trofeu als tres primers classificats.
 • Classificació Scratch CM Promoció: Trofeu als tres primers classificats.
 • Classificació Scratch Turismes: Trofeu als tres primers classificats.
 • Classificació per Categories i Grups segons sortits:
  • De 1 a 4 sortits: Trofeu al 1r i 2n classificats
  • Més de 4 sortits: Trofeu als 3 primers classificats.
 • Trofeu a la primera Escuderia classificada.
 • Trofeu als participants de RSS i RS, segons el Reglament Esportiu d’aquesta especialitat:
  • 1r, 2n i 3r classificats Scratch de cada Classificació (RSS i RS)
  • 1r equip classificat de cada grup H1, H2, H3, C4, C5 i C6 en RSS sempre que no estigui entre els 3 primers classificats de la prova
  • 1r equip classificat de cada grup H1, H2, H3, C4, C5 i C6 en RS sempre que no estigui entre els 3 primers classificats de la prova
 • Trofeu a els tres primers classificats de Regularitat Turismes Ecològics i Elèctrics.
 • Trofeu als tres primers classificats amb llicència d’Andorra.
 • Trofeu al primer classificat d’altres Federacions Autonòmiques.

10.3. Lliurament de trofeus
Els trofeus es lliuraran fent la classificació com indica l’article 23 del Reglament de Muntanya de la Federació Catalana d’Automobilisme 2022.

10.4. El repartiment de premis tindrà lloc a les 17:00 hores del dia 15 d’Octubre al Centre Cívic de Riells del Fai.

ARTICLE 11. Disposicions complementàries.

11.1. Enguany els pilots en acabar cada mànega d’entrenaments o cursa es dirigiran a la zona d’espera (Parc Tancat) ubicada al Carrer Joaquim Mir de Sant Feliu de Codines on es posaran a disposició del Cap de Parc per estacionar.

11.2. L’organitzador es compromet a trametre en les dates de la seva publicació tota la informació sobre la prova (Reglament Particular, Complements, inscrits, plànol de la prova, accessos...) a les diferents Escuderies Concursants inscrites, i aquestes ho hauran de trametre als seus equips.

Bigues i Riells, 25 de maig de 2022
Comitè Organitzador

sortida2022

 MITJANES

RS 55 km/hora
RSS 70 km/hora

comparteix amb nosaltres