Reglament
 • TEL 678 67 66 34

ARTICLE 1. DEFINICIÓ

1.1 L'entitat ESCUDERIA VALL DEL TENES, amb el permís d'organització de la Federació Catalana d'Automobilisme, organitza la 48 PUJADA SANT FELIU DE CODINES, de categoria territorial, que és desenvoluparà el dia 6 de  Novembre de 2021.
Nº de permís FCA: Data:

1.2.-Comitè Organitzador:
President: Sr. Emili Monserrat Matias
Vocals: Sr. Lluís Fernández Juvé, Sr. Àxel Fernández Salvador, Sr. Albert Santacreu Moreno

1.3.-Quadre d'oficials:
Col·legi Comissaris Esportius
President (FCA) Sr. Xavier Navés Tornero CD - CAT
Comissari Esportiu Sr. Martí Juanals Bofill CD - CAT
Comissari Esportiu Sr. Elisabeth González Merchán CD - CAT

Direcció de Cursa
Director de Cursa Sr. Emili Monserrat Matias DC - CAT

Directors Adjunts
Sr. Lluís Fernández Juvé DC - CAT
Sr. Josep Maria Carrio DC - CAT

Cap de Seguretat
Sr. Lluís Fernández Juvé DC - CAT

Secretari de Cursa
Sr. Emili Montserrat Matias SC- -CAT

Relació Concursants
Sr. Josep Rial Alcina DC – CAT

Coordinador COVID-19
Sr. Francesc Bofill Torelló DC- -CAT

Comissaris Tècnics
Cap Sr. Rafael Rodríguez Pérez JOC- -CAT
Comissari Tècnic Sr. Josep Maria Iglesias OC - CAT
Comissari Tècnic Sr. Pere Busquets Ibáñez OC - CAT
Comissari Tècnic Sr. Pere Garrido Carnicero OC - CAT
Comissari Tècnic Sr. Angel Velasco OC - CAT

Cap de Cronometratge
Sr. David Bou Grandia JOB - CAT

Starter
Sr. Jaume Huget DC - CAT

Llocs Control
A determinar amb Complement nº 1

Cap Serveis Mèdics
Dr. Ernest Ros Monfort Col. Nº 10988

DELEGATS FCA
Observador FCA Sr. Antonio Fernández Muñoz DC - CAT

Delegat Seguretat FCA
Sr. DC - CAT

Delegat Tècnic FCA
Sr. Jordi Masó Cardona JOC - CAT

Centres Assistencials:
HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS c/Francesc Ribes S/N 08402-GRANOLLERS (BCN) 938 42 50 00

Servei d’ambulàncies
Creu Roja de Caldes de Montbui

Extinció d’incendis i Rescat
Bombers de la Generalitat

Servei d’Ordre
Mossos d’esquadra

Servei de Grues
Talleres Lliçà


ARTICLE 2. PUNTUABILITAT

La prova 48 PUJADA SANT FELIU DE CODINES, puntua per:

 • Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya de Muntanya 2021
 • Campionat de Catalunya de Vehicles CM + i Monoplaces
 • Campionat de Catalunya de CM Promoció
 • Campionat de Catalunya de Turismes
 • Campionat de Catalunya d’Escuderies Concursants
 • Copa de Catalunya de Muntanya Turismes Categoria 1
 • Copa de Catalunya de Muntanya Turismes Categoria 2
 • Copa de Catalunya de Muntanya Turismes Categoria 3
 • Copa de Catalunya de Muntanya Turismes Grup FX
 • Copa de Catalunya de Muntanya de Vehicles Històrics
 • Copa de Catalunya de Muntanya Vehicles Clàssics
 • Copa de Catalunya de Muntanya Turismes Propulsió
 • Campionat de Catalunya de Muntanya Turismes de Regularitat Súper Sport
 • Campionat de Catalunya de Muntanya Turismes de Regularitat Sport
 • Copa de Catalunya de Regularitat en Muntanya per Vehicles Ecològics i Elèctrics


ARTICLE 3. DESCRIPCIÓ

La prova 48 PUJADA SANT FELIU DE CODINES es celebrarà en la carretera BP-1432 en el sector comprès entre el km. 22,1 i el 17,8 en el següent tram :

 • Sortida: Ctra. BP-1432 P.K.22,1
 • Arribada: Ctra. TV-7041 P.K.17,8
 • Longitud: Km. 4,28
 • Alçada de la sortida: 280 m
 • .Alçada de l’arribada: 450 m.
 • Desnivell del recorregut: 170 m.
 • Pendent mitja: 4,04%
 • Amplada mitja de la pista: 6 m.


ARTICLE 4. VEHICLES ADMESOS

 • 4.1. Seran admesos a participar els vehicles definits en l’Article 7 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Muntanya 2021.
 • 4.2. Els vehicles provinents de diferents Grups, es refondran a efectes de la Classificació final dels Campionats i Copes de Catalunya de Muntanya, formant un sol Grup, i segons la cilindrada, formaran les classes següents:

COPA DE CATALUNYA DE MUNTANYA TURISMES CATEGORIA 1
GRUPS N, XN, DSL, R1A, R1B, R4,N3
Classe 1. Fins a 1.600 cc
Classe 2. Més de 1.600 cc fins a 2.000 cc
Classe 3. Més de 2.000 cc

COPA DE CATALUNYA DE MUNTANYA TURISMES CATEGORIA 2
GRUP A, XA, DSL, R2B, R2C, R3C, R3T, R3D, A2 (fins 2000cc), N2(fins 2000 cc), N5, N1
Classe 4. Fins a 1.600 cc
Classe 5. Més de 1.600 fins a 2.000 cc
Classe 6. Més de 2.000 cc

COPA DE CATALUNYA DE MUNTANYA TURISMES CATEGORIA 3

GRUP A2 (més de 2000cc), ST, GT, TP, DTM, N2 (més de 2000 cc), WRC, R4, R5
Classe 7. Fins a 2.500 cc
Classe 8. Més de 2.500 cc

COPA DE CATALUNYA DE MUNTANYA TURISMES GRUP FX
Classe 9. 2 rodes motrius fins a 1.600cc
Classe 10. 2 rodes motrius més de 1.600cc
Classe 11. 4 rodes motrius totes les cilindrades

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MUNTANYA CM + i MONOPLACES
GRUP CM+, C, C3, CA, CN, E/D, F3, F3000, Fórmula Mix CCV
Classe 12. Totes les cilindrades (Formules i Fórmula Mix CCV)
Classe 13. Fins a 1.500cc (CM +)

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MUNTANYA CM PROMOCIÓ
GRUP CM PROMOCIÓ
Classe 14. CM promoció fins a 1.000cc

COPA DE CATALUNYA DE MUNTANYA VEHICLES HISTÒRICS
GRUP H
Classe 15. H1. Gr 4, Gr 5 i B totes les cilindrades
Classe 16. H2. Gr 2, Gr 3 i A totes les cilindrades
Classe 17. H3. Gr 1 i N totes les cilindrades

COPA DE CATALUNYA DE VEHICLES CLÀSSICS GRUP C
Classe 18 C4 Gr 4, Gr5 i B totes les cilindrades
Classe 19 C5 Gr 2. Gr3 i A totes les cilindrades
Classe 20 C6 Gr 1 i N totes les cilindrades

VEHICLES LEGEND FCA
Classe 21 L8 Gr 1,2,3,4,N,A i B totes les cilindrades

VEHICLES FIA VELOCITAT
Classe 22. Gr 1,2,3,4,N,A i B totes les cilindrades

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE REGULARITAT SÚPER SPORT EN MUNTANYA GRUP RSS
Classe 23. Tots els vehicles inclosos en el reglament Tècnic del Campionat de Catalunya de Regularitat Súper Sport.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE REGULARITAT SPORT EN MUNTANYA GRUP RS
Classe 24. Tots els vehicles inclosos en el reglament Tècnic del Campionat de Catalunya de Regularitat Sport.,

COPA DE CATALUNYA DE REGULARITAT EN MUNTANYA PER A VEHICLES ECOLÒGICS I ELÈCTRICS
GRUP ECO, REG del CCV de la FCA, VEHICLES ÚNICAMENT AMB MOTORS ELÈCTRICS GRUP FE

Classe 25. Totes les cilindrades i voltatges


ARTICLE 5. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ. INSCRIPCIONS

Tota persona que vulgui participar en la prova: 48 PUJADA SANT FELIU DE CODINES, ha de trametre la sol·licitud d'inscripció a partir del dia 6 de Setembre i fins a les 20:00 hores del dia 1 de novembre de 2021, degudament complimentada i abonada a la secretaria de la prova:

5.1. El número màxim d’inscrits es fixa en 70 vehicles.


ARTICLE 6. DRETS D’INSCRIPCIÓ. ASSEGURANÇA. JURISDICCIÓ

 • 6.1. Els drets d'inscripció, tot inclòs són els següents:
  Regularitat Turismes CM/Fórmules
  Acceptant Publicitat 140€ 210€ 235€
  No acceptant Publicitat 280€ 420€ 470€
 • El pagament s’ha de fer al Compte corrent núm.:
  ES79 2085 81 54 430330294900
  Indicar en la transferència el nom del pilot que la fa.
 • 6.2. La sol·licitud d'inscripció no serà acceptada si no va acompanyada dels drets d'inscripció, segons l’article 10.3.2 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Muntanya. La data màxima de recepció dels drets d’inscripció serà el dia 1 de novembre de 2021..
 • 6.3. Es retornaran els drets d’inscripció:
  - Inscripcions refusades
  - Si la prova no es disputa
 • 6.4. L’organitzador retornarà el 50% dels drets d’inscripció als concursants que per raons de força major degudament verificades no puguin presentar-se i avisin abans de l’ inici de les verificacions administratives.
 • 6.5. En cas que sigui sobrepassada la xifra límit de participació, els participants seran designats segons el seu palmarès, i ordre de recepció de les inscripcions. Un cop tancat el termini d’inscripcions, no s’admetran més.
 • 6.6. Assegurança.
  La pòlissa d’assegurança contractada per l’organitzador cobreix les garanties exigides per la FCA per
  enguany segons la normativa aplicable.
  En tots els casos serà d’aplicació l’article 6 de les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya de la FCA.
 • 6.7. Jurisdicció.
  Aquesta prova queda regulada i es regeix per les següents normes:
  - Per les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya de la FCA per enguany.
  - Pel Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Muntanya.
  - Pel CEI, que s’aplicarà prioritàriament en els aspectes generals i de procediment; i particularment en
  els casos de Reclamació i d’ Apel·lació.
  - Pel present Reglament Particular.

Pel fet de procedir a trametre/sol·licitar la inscripció a la present competició, el concursant, pilot/participant i tots els membres de l’equip declaren haver llegit, entendre i conèixer el Reglament Particular i tota la normativa aplicable a aquesta competició, a la que es sotmeten sense manifestar cap reserva.

Igualment el concursant, pilot/participant i tots els membres de l’equip que formalitzen la inscripció a aquesta prova, declaren participar en aquesta competició sota el seva única i exclusiva responsabilitat, assumint tots els danys i perjudicis que puguin sofrir com a conseqüència de la participació en aquesta competició esportiva de risc, quedant coberts per les condicions que estableixen les pòlisses corresponents a l’assegurança de la llicència federativa i de l’assegurança RC contractada per l’organitzador.

El competidor, pilot/participant i tots els membres de l’equip NO faran responsables a cap dels Organitzadors, ni als Oficials, ni a la FCA de qualsevol accident, lesió, dany i/o perjudici ocorreguts o sofert com a conseqüència de la participació en la prova, així com els exclouen de tota responsabilitat i renuncien a formular cap reclamació contra els mateixos.


ARTICLE 7. PUBLICITAT

Els concursants que acceptin la publicitat proposada per l'organitzador, hauran de reservar obligatòriament uns espais determinats (publicats mitjançant complement) per posar-hi els adhesius publicitaris.


ARTICLE 8. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

 • 8.1. Reconeixements.
  Sols estan autoritzats els entrenaments descrits en el quadre horari de la prova.
  Els reconeixements del tram són lliures, però s’han de fer en les següents condicions:
  - Respectant les normes vigents en l’actual Codi de Circulació.
  - Amb vehicles modificats o no, però homologats per circular per les vies publiques.
  - Sense retolacions o decoracions que els relacioni amb vehicles de competició.
 • 8.2. Els pilots han d’estar a disposició del Director de Cursa, en el parc de pre-sortida ½ hora abans de la sortida. Els pilots assumeixen les conseqüències d’un possible desconeixement de les variacions d’horari que es puguin dictar en l’hora anterior al principi de la cursa.
  Els pilots quedaran ordenats a la fila de sortida 15’ abans de l’ inici de cada mànega. El pilot que no estigui present a la seva hora, li serà denegada la sortida.
 • 8.3. Interrupció de la Cursa
  • 8.3.1 Quan sigui necessari interrompre la cursa per causes de força major, ja sigui per la obstrucció de la pista per un accident o a causa de les condicions atmosfèriques o altres raons que facin impossible la seva continuació, el Director de Cursa ordenarà que una bandera vermella sigui desplegada a la línia de sortida. Simultàniament, banderes vermelles seran desplegades a tos els llocs de control anteriors al lloc de l’incident.
  • 8.3.2 Quan la senyal de parar la cursa ha estat donat, els equips hauran de tenir en compte el següent:
   a. Està prohibit avançar
   b. Tots els vehicles reduiran la velocitat immediatament.
   c. Vehicles de Seguretat o d’intervenció podran trobar-se en el recorregut.
   d. El recorregut pot trobar-se completament bloquejat o obstruït.
   e. Les condicions atmosfèriques hauran pogut convertir el recorregut en intransitable.
   f. Tots els vehicles hauran de tornar lentament al parc de treball o al parc tancat, segons les instruccions
   dels comissaris de pista.
  • 8.3.3 Interrupció d’una mànega de cursa. Si es produeix la interrupció en una mànega de cursa, aquesta es donarà per no celebrada pels vehicles afectats per la interrupció, i es procedirà a donar una nova sortida als mateixos, amb les condicions de la sortida inicial. No s’admetrà cap vehicle que no fos present a la sortida inicial ni al vehicle que hagi causat la bandera vermella.
  • 8.3.4 Si per causa d’un accident sense conseqüències constatades o avaria mecànica, un participant es veu obligat a aturar-se en el recorregut, sense obstaculitzar el pas dels altres participants i sense que representi un perill per ells, els Comissaris de Pista senyalitzaran la seva situació mitjançant banderes grogues. Els altres participants continuaran el seu recorregut sense aturar-se. En aquest cas no s’admetrà cap reclamació.
 • 8.4 El Director de Cursa entregarà el brífing per escrit als Competidors i pilots en les Verificacions Administratives.
 • 8.5 Les penalitzacions seran les previstes en Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Muntanya 2021.
 • 8.6 Parcs tancats: El parc tancat pre-sortida estarà ubicat en la zona d’espera de la BP-1432. El parc tancat al finalitzar la cursa estarà ubicat al Centre Cívic La Fonteta de Sant Feliu de Codines.

ARTICLE 9. VERIFICACIONS ABANS DE LA SORTIDA I DURANT LA PROVA

 • 9.1. Verificacions administratives: Segons el protocol de prevenció del COVID-19 sols hi haurà un lliurament de documentació amb horari personalitzat per cada equip i amb la única presència d’un dels membres de l’equip.
 • 9.2. Verificacions tècniques: Tots els equips participants, o una persona delegada, s'han de presentar amb el seu vehicle a les verificacions previstes en el Programa Horari, on accedirà un únic membre de cada equip i amb horari personalitzat.
 • 9.3. Si ho demanen el Comissaris Esportius, les verificacions finals es realitzaran al Centre Cívic La Fonteta de Sant Feliu de Codines seguint les indicacions del protocol editat a tal efecte.
 • 9.4. Els participants que no es presentin dins l’horari previst no podran prendre la sortida. No obstant, els Comissaris Esportius podran autoritzar, sota el seu criteri, la verificació dels vehicles que puguin justificar que el retard és per motius de força major.

ARTICLE 10. CLASSIFICACIONS – TROFEU

.10.1 Classificacions S’establiran les classificacions següents:

 • Classificació general per a tots els vehicles participants scratch.
 • Classificació per CM + i Monoplaces
 • Classificació per CM promoció
 • Classificació per vehicles per Categories / Grups i classes.
 • Classificació d’Escuderies
 • Classificació de Regularitat SúperSport.
 • Classificació de Regularitat Sport.
 • Classificació de Regularitat Turismes Ecològics i FE.

Per establir cada classificació es tindrà en compte l’establert en l’article 21 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Muntanya 2021.
Les classificacions es publicaran conforme al Programa horari de la prova en el Tauló Oficial d’anuncis.

10.2 Trofeus i Premis
Es lliuraran els següents Trofeus segons l’article 23.3 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Muntanya 2021.

 • Classificació Scratch CM + i Monoplaces: Trofeu als tres primers classificats.
 • Classificació Scratch CM Promoció: Trofeu als tres primers classificats.
 • Classificació Scratch Turismes: Trofeu als tres primers classificats.
 • Classificació per Categories i Grups segons sortits:
  • De 1 a 4 sortits: Trofeu al 1r i 2n classificats
  • Més de 4 sortits: Trofeu als 3 primers classificats.
 • Trofeu a la primera Escuderia classificada.
 • Trofeu als participants de RSS i RS, segons el Reglament Esportiu d’aquesta especialitat:
  • 1r, 2n i 3r classificats Scratch de cada Classificació (RSS i RS)
  • 1r equip classificat de cada grup H1, H2, H3, C4, C5 i C6 en RSS sempre que no estigui entre els 3 primers classificats de la prova
  • 1r equip classificat de cada grup H1, H2, H3, C4, C5 i C6 en RS sempre que no estigui entre els 3 primers classificats de la prova
 • Trofeu a els tres primers classificats de Regularitat Turismes Ecològics i Elèctrics.
 • Trofeu als tres primers classificats amb llicència d’Andorra.
 • Trofeu al primer classificat d’altres Federacions Autonòmiques.

10.3. Lliurament de Trofeus.
Els trofeus es lliuraran fent una classificació con indica l’article 23 del Reglament de Muntanya de la Federació Catalana d’automobilisme 2021.

10.4. La recollida de premis tindrà lloc a les 17:00 hores del dia 06/11/2021.


ARTICLE 11. DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES

11.1. Enguany els pilots en acabar cada mànega d’entrenaments o cursa es dirigiran a la zona d’espera (Parc Tancat) ubicada al Centre Cívic La Fonteta de Sant Feliu de Codines on es posaran a disposició del Cap de Parc per estacionar.

11.2. Serà d’obligat compliment seguir les indicacions descrites al Protocol Covid-19 de la FCA i de la prova. Qualsevol infracció als mateixos serà penalitzat pels Comissaris Esportius al seu exclusiu criteri i en aplicació de les atribucions que li són concedides pel CDI.

Així mateix aquestes penalitzacions al tractar-se de temes de seguretat PODRAN SER RECORREGUDES però el possible recurs no causarà efectes suspensoris de la mateixa.

11.3. L’organitzador es compromet a trametre en les dates de la seva publicació tota la informació sobre la prova (Reglament Particular, Complements, inscrits, plànol de la prova, accessos...) a les diferents Escuderies Concursants inscrites, i aquestes ho hauran de trametre als seus equips.

Bigues i Riells, 6 de Setembre de 20201
El Comitè Organitzador


Annex 1

Sortida BP-1432

reglament 1

Arribada BP-1432

reglament 2

Total 4.280 metres


Annex 2

MITJANES:
RS 55 km/hora
RSS 70 km/hora

 

 

 

 

comparteix amb nosaltres