Pla de Seguretat
 • TEL 678 67 66 34

L’objectiu del manual de seguretat, es poder facilitar al Director de Cursa, Oficials, serveis d’urgència, serveis de seguretat, controls i persones que intervenen en la 49 Pujada Vall del Tenes Sant Feliu, de les dades i punts de servei per poder actuar amb la màxima rapidesa i eficàcia en cas d’urgència.

Aquest manual de seguretat serà d’aplicació durant el transcurs de la 49 Pujada Vall del Tenes Sant Feliu, a celebrar el dia 15 d’Octubre de 2022.

Del manual de seguretat es farà lliurament d’una copia a tots els oficials i càrrecs representatius, que constin en el art. 1.3. del Reglament Particular de la prova.

En el taulell d’anuncis estarà exposada una copia d’aquest manual a disposició dels pilots i públic en general.

La difusió de normes de seguretat, serà mitjançant un tríptic el dia de la prova al públic i també a traves de diferents mitjans de comunicació com Facebook o la nostra web.

RELACIÓ TELÈFONS D’INTERÈS PER LA SEGURETAT DE LA PROVA

Director de carrera Emili Montserrat - 608 744 001
Secretari de la prova Francesc Bofill – 678 676 634
Policia Local St. Feliu de Codines 93 866 28 89
Policia Local Bigues i Riells 93 865 76 48
Policia de Trànsit Cos Mossos d’Esquadra (Trànsit) – 112
Centre Emergències Hospital General de Granollers – 93 842 50 00
Servei d’Ambulàncies Creu Roja Caldes de Montbui – 93 865 11 00
Servei Ext. Incendis Protecció Civil Sant Feliu de Codines
Hospitals Locals Hospital General de Granollers –93 842 50 00

CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT

La 49 Pujada Vall del Tenes Sant Feliu es disputarà a la BP1432 al PK 22.300 fins el PK 17.800 direcció a Sant Feliu de Codines, segons plànol nº 2 d’aquest manual de seguretat.

El recorregut total es de 4.050 Km. Amb un desnivell total entre la sortida i l’arribada de 170m d’altura sobre el nivell del mar i un pendent mitjà del 4,04%.
Les proteccions fixes de la prova consta de 50 cm de balla o guarda rail al llarg de tota la carretera, a més hi hauran bales de palles en el llocs més perillosos.
En l’actualitat l’asfalt que cobreix la totalitat del recorregut, es troba en perfectes condicions, per la celebració de la cursa.

Les poblacions més pròximes a la prova són Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, en totes dues poblacions podem trobar tot tipus de serveis, tant a Bigues com ha Sant Feliu hi ha benzinera.

SITUACIO DIRECCIO DE CARRERA

L’emplaçament de Direcció de Carrera serà al Casal Cultura de Riells del Fai:
Centre Cívic de Riells del Fai
Carrer Dr. Zamenhof, 38
Riells del Fai – 08416
Bigues i Riells

ORGANITZACIO VIGILÀNCIA DE PISTA I SEGURETAT

El numero de controls en la totalitat de la Pujada serà de 18 més sortides i arribades degudament senyalitzats mitjançant pancartes i números de control segons consta en el plànol nº 2.

Cada control anirà equipat amb un peto que facilitarà l’organització i els materials que a continuació detallem:

 • Emissora
 • Bandera groga (x2)
 • Bandera groga i franges vermelles
 • Bandera blava
 • Bandera verda
 • Sepiolita
 • Raspall
 • Extintor
 • Cutter (talla cinturons)
 • Manta d’amiant

Tots els punts de control estaran formats per dues persones i atendran la vigilància de pista i seguretat, depenent de les instruccions del cap de Seguretat i els Comissaris de Ruta segons consten en l’art. 3 del reglament Particular de la prova.

El material de comunicacions que es farà servir en aquesta pujada són emissores amb repetidor ubicades a cada control i telefonia mòbil segons plànol nº 2 d’aquest manual de seguretat.

El personal de vigilància serà de caràcter públic i dependrà del Cos de Mossos d’Esquadra de Granollers segons plànol nº 2 d’aquest manual de seguretat.

DISPOSITIU SANITARI

A la sortida
Hi haurà una ambulància medicalitzada de la Creu Roja de Caldes de Montbui amb metge.

Els mitjans materials a disposició del Dr. de la Creu Roja en el transcurs de la pujada seran:

Dues ambulàncies amb personal per atendre urgències respiratòries i cardiovasculars, una a la sortida i un altre situada en un punt intermig.

SERVEIS CONTRA INCENDIS I RESCAT

El vehicle de rescat amb distintius a les portes de cotxe R i a disposició del director de cursa a la sortida de la prova, comptarà amb els serveis d’una persona amb coneixements (professional) i estarà equipat amb el següent material:

 • Extintor
 • Manta d’amiant
 • Cutter (talla cinturons)
 • Martell
 • Eines de tall
 • Eines (varis)

Els vehicles contra incendis seran Cos de Bombers de la Generalitat i ADF amb personal voluntari i protecció civil.

La situació de tots els mitjans contra incendis i rescat està detallada en el plànol nº 2 d’aquest manual de seguretat.

SERVEI GRUES

Aquest servei estarà cobert per una plataforma de la empresa Talleres Lliça

La plataforma es trobarà a la sortida de la prova a les ordres del Director de Cursa.

SISTEMA DE COMUNICACIONS

El sistema de comunicacions estarà cobert mitjançant emissores i repetidor de 2 mts amb freqüència legalitzada.

Les diferents xarxes de comunicació les trobarem detallades en el punt
9.4 amb l’esquema general de comunicacions.

3. Els mitjans disponibles i la situació els trobarem en el plànol nº 2 d’aquest manual de seguretat.

4. Esquema general de comunicacions:

SISTEMA DE COMUNICACIONS

 

 

CADENA DE COMANDAMENT

1. Cadena de comandament ordenada per ordre prelació:

CADENA DE COMANDAMENT

En cas d’alarma i ò accident tots els serveis es posaran a disposició del Director de Cursa.

Amb els mitjans disponibles durant la prova es podran atendre gaire tot tipus d’accidents.

En cas de danys personals els equips de serveis mèdics atendran a les persones que ho necessitin, si es necessari es portarà al afectats a l’hospital més proper, les ambulàncies estaran ubicades, una a sortides i un altre a meitat de tram.

En cas de que un vehicle accidentat quedi enmig de la pista o faci nosa serà retirat amb la plataforma que es trobarà aparcada a sortides.

Per últim en cas d’incendi, els controls remers seran els primers en actuar per proximitat, en cas que sigui necessari entrarà en acció el cos d’agents de Protecció Civil i els cossos de Bombers de la Generalitat.

CENTRES D’EVACUACIÓ PREVISTOS

En cas d’urgència passem a detallar els centres d’evacuació i la prioritat:

HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS
C/ Francesc Ribas, s/n
Granollers 08402
93 842 50 00

El centre d’atenció esmentat en el punt anterior es troba a 17,5 Km des de la sortida de la cursa.

PLANS I RUTES D’EVACUACIONS

Plans d’evacuació per via terrestre:

1. Des de sortides a Hospital General de Granollers, 17.6 Km, 26 min.

Des de sortides a Hospital General de Granollers


Des de arribades a Hospital general de Granollers, 20.9 Km, 25min.

Des de arribades a Hospital general de Granollers, 20.9 Km, 25min


Des de aproximadament a 1 Km de sortides hi ha un punt intermig des de on es pot accedir a Sant Feliu de Codines en cas de que fos necessari.

PLANS

Pla d’ubicació dels cossos de seguretat, mitjans sanitaris i d’extinció i les grues.

Pla d’ubicació dels cossos de seguretat, mitjans sanitaris i d’extinció i les grues
Pla conjunt d’ubicació

Pla conjunt d’ubicació


Plànol situació de controls remers

Plànol situació de controls remers


INFORME D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

INFORME D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT